Monday, 10 December 2012

Latihan Tatabahasa Tahun 3
                                                              BAHASA MELAYU -tatabahasa
NAMA;                                                                                        TAHUN 3
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


1   
Pak Salim membawa __________ ke kebunnya untuk menanam pisang.


A
galah

B
pancing

C
tongkat

D
cangkul

2   
Nenek Hawa meletakkan periuk itu di atas __________.


A
dulang

B
lesung

C
lekar

D
saji3   
Mekanik itu melonggarkan nat dengan __________.
(ID:1343847960589http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
kapak

B
ketam

C
gerudi

D
sepana


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

4   
Hamzah, Lim dan Raju berkata, "__________ yakin akan berjaya dalam ujian itu."
(ID:1344874580499http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
kami

B
kamu

C
awak

D
aku


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

5   
Amin tidak datang ke sekolah kerana __________ sakit perut.
(ID:1344183964885http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
dia

B
saya

C
beliau

D
mereka


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

6   
Encik Sabri sedang berucap di atas pentas. __________ memberi nasihat supaya semua murid rajin belajar.
(ID:1344880295794http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Aku

B
Dia

C
Beliau

D
Kamu


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1343/1343848061396/gunung.gif
7   
Puncak gunung itu __________ kabus.
(ID:1343848061396http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
diselubungi

B
dipanaskan

C
ditumbuhi

D
didiami


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

8   
Majlis itu akan __________ oleh Tuan Pengarah Pelajaran Negeri.
(ID:1343848061395http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
dirasmikan

B
ditujukan

C
dicantumkan

D
diadakan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

9   
Bola yang ditendang itu menuju ke arah pintu gol dengan __________.
(ID:1343848142111http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
tajam

B
pantas

C
laju

D
cekap


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1343/1343848142112/01.gif
10   
Air sungai menjadi __________ ketika musim kemarau.
(ID:1343848142112http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
dalam

B
jernih

C
deras

D
cetek


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

11   
Kita harus rajin mengulang kaji pelajaran __________ cepat pandai.
(ID:1344876860176http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
hingga

B
sambil

C
agar

D
dan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

12   
Murad __________ adiknya pergi ke pasar malam.
(ID:1346234195218http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
dan

B
lalu

C
tetapi

D
sambil


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

13   
Adi rajin belajar __________ adiknya agak malas.
(ID:1344183148094http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
semoga

B
lalu

C
tetapi

D
sambil


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

14   
Manisah mendail nombor telefon Maryam __________ bercakap dengannya.
(ID:1344877062287http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
lalu

B
tetapi

C
kerana

D
apabila


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

15   
Yana mengulang kaji pelajaran __________ larut malam.
(ID:1346234523051http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
agar

B
atau

C
tetapi

D
hingga


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

16   
Awak gemar kuih akok __________ kuih lapis?
(ID:1344183368677http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
supaya

B
tetapi

C
agar

D
atau


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

17   
Kerusi itu diperbuat __________ rotan.
(ID:1344179298072http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
daripada

B
kepada

C
pada

D
dari


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

18   
__________ mengizinkan rombongan dari negeri China itu menghadap.
(ID:1344879305544http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Tuanku

B
Beta

C
Patik

D
Baginda


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

19   
Suraya tinggal __________ Kampung Pinang.
(ID:1344179473059http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
ke

B
di

C
dari

D
pada


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

20   
"__________ sangat menyesal atas perkara yang telah berlaku," kata Raju dan Epik kepada Guru Besarnya.
(ID:1344881299315http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Dia

B
Kami

C
Kamu

D
Saya


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

21   
Adik __________ kerana ingin minum susu.
(ID:1343848218549http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
menangis

B
menangisi

C
bertangisan

D
tangisan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1343/1343848218550/sapu.gif
22   
Emak sedang __________ meja makan di dapur.
(ID:1343848218550http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
pengelap

B
mengelap

C
mengelapkan

D
pengelapan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

23   
Ayuni Nabila bercita-cita menjadi __________ yang terkenal.
(ID:1343848218535http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
nyanyian

B
penyanyi

C
menyanyi

D
nyanyikan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

24   
Encik Mahadir ialah __________ yang cekap.
(ID:1343848218536http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
buruan

B
pemburu

C
memburu

D
pemburuan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

25   
__________, cantik sungguh burung merak itu!
(ID:1344178461476http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Aduhai

B
Aduh

C
Wah

D
Cis


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

26   
__________, kamu telah berjaya!
(ID:1346235796448http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Cis

B
Wah

C
Amboi

D
Syabas


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

27   
__________, malang sungguh nasib Pak Kaduk!
(ID:1346235409850http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Aduhai

B
Aduh

C
Wah

D
Cis


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

28   
__________, saya memang tidak setuju dengan cadangannya itu!
(ID:1347221685890http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Oh

B
Ah

C
Hai

D
Wahai


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

29   
__________, awak telah menang dalam pertandingan itu!
(ID:1347222026320http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Wah

B
Wahai

C
Aduhai

D
Syabas


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

30   
__________, berani kamu mengganggu aku!
(ID:1344178857419http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Syabas

B
Amboi

C
Wah

D
Cis


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

31   
__________ rumah itu boleh terbakar?
(ID:1344481921393http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Bilakah

B
Siapakah

C
Berapakah

D
Bagaimanakah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

32   
Nama kampung ini __________?
(ID:1344877648380http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
siapa

B
bila

C
apa

D
mana


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

33   
____________ kamu tidak menghadiri latihan sukan semalam?
(ID:1347224367090http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Bagaimanakah

B
Mengapakah

C
Bilakah

D
Apakah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

34   
__________ ramaikah peserta yang menyertai dalam rombongan itu?
(ID:1344877838517http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Apa

B
Mana

C
Berapa

D
Bagaimana


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

35   
__________ nama binatang yang sedang merangkak itu?
(ID:1344481473616http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Apakah

B
Siapakah

C
Mengapakah

D
Bagaimanakah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

36   
__________, budak yang sakit tadi?
(ID:1347224045571http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Apakah

B
Bilakah

C
Manakah

D
Berapakah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

37   
Guru Besar itu tidak suka membincangkan __________ yang remeh dalam mesyuarat.
(ID:1343848295537http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
perkara-perkara

B
cakap-cakap

C
pandang-pandang

D
rahsia-rahsia


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

38   
__________ nelayan itu terumbang-ambing dipukul ombak yang kuat.
(ID:1343848295446http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Awak-awak

B
Pukat-pukat

C
Topi-topi

D
Perahu-perahu


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

39   
Busut yang tinggi itu ialah sarang __________.
(ID:1343848295445http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
anai-anai

B
umang-umang

C
rama-rama

D
labah-labah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

40   
__________ Hani yang pedas itu sangat menyakitkan hati Sarah.
(ID:1343848295538http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Janji-janji

B
Kata-kata

C
Luka-luka

D
Ubat-ubat


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

41   
Ramli terlupa menutup _________ di sebelah katilnya.
(ID:1343848388926http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
lampu jalan

B
pintu pagar

C
lampu tidur

D
jam tangan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

42   
Mereka telah berjanji untuk __________ kepada Sultan Melaka.
(ID:1343848388875http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
tokok tambah

B
ramah mesra

C
tegur sapa

D
taat setia


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

43   
Keadaan di Kampung Cenderawasih __________ pada waktu malam.
(ID:1343848388874http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
sunyi sepi

B
campur aduk

C
duka lara

D
letih lesu


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

44   
Latihan itu ditulis pada __________ di dalam kelas.
(ID:1343848388927http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
papan kekunci

B
papan hitam

C
papan tanda

D
papan lapis


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

45   
__________ jolok sarang tebuan itu.
(ID:1346233335991http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jemput

B
Harap

C
Jangan

D
Minta


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1344/1344886473242/01.gif
46   
__________ pimpin orang buta yang hendak melintas jalan.
(ID:1344886473242http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Usah

B
Jemput

C
Jangan

D
Tolong


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

47   
__________ makan kuih itu kerana sudah basi.
(ID:1344482959180http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jangan

B
Harap

C
Minta

D
Sila


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

48   
__________ isikan borang ini dengan hati-hati, encik.
(ID:1347223132564http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Sila

B
Usah

C
Tolong

D
Jangan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

49   
__________ tunggu di sini sebentar.
(ID:1344483321236http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jemput

B
Harap

C
Jangan

D
Usah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

50   
__________ makan kuih yang terhidang itu.
(ID:1344885817290http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jemput

B
Jangan

C
Tolong

D
Minta


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

51   
__________ beredar dari sini dengan segera.
(ID:1346233111455http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jangan

B
Tolong

C
Jemput

D
Usah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

52   
__________ usik barang-barang itu.
(ID:1347223460028http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
Jangan

B
Tolong

C
Usah

D
Sila


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

53   
Musa __________ ke Terengganu pada minggu hadapan.
(ID:1347441067468http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
pernah

B
sudah

C
telah

D
akan


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

54   
Siti mendapat tempat __________ dalam pertandingan melukis itu.
(ID:1347440392584http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
kedua-dua

B
berdua

C
kedua

D
dua


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1343/1343848541354/01.gif
55   
Sultan menghadiahkan __________ pakaian kepada panglimanya.
(ID:1343848541354http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
sehelai

B
sepersalinan

C
selonggok

D
sekajang


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

56   
Beberapa __________ tembakan kedengaran di hujung kampung itu.
(ID:1343848541367http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
das

B
butir

C
laras

D
pucuk


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


http://my5.zoom-a.com/cache/question/source/1343/1343848541355/01.gif
57   
Ibu memasukkan ____________ garam ke dalam gulai itu.
(ID:1343848541355http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
secekak

B
secubit

C
sebuku

D
selembar


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

58   
Saya telah menulis __________ surat kepada sahabat pena saya yang tinggal di Jepun.
(ID:1343848541318http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
sehelai

B
sepucuk

C
sekeping

D
senaskah


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

59   
Salina menulis tiga __________ ayat di dalam buku nota itu.
(ID:1343848541321http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
biji

B
keping

C
batang

D
baris


[Atas]
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

60   
Salim membeli beberapa __________ mata kail untuk memancing di kolam itu.
(ID:1343848541366http://my13.zoom-a.com/gbin/aduan.gif)

A
biji

B
utas

C
bilah

D
bentuk


[Atas]
2 comments: