Tuesday, 11 December 2012

Ujian BM Tahun 3Nama Murid


Tahun 3
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT SULONG
JBA 0073, JALAN SULONG,
83500 PARIT SULONG, BATU PAHAT.

UJIAN  1 / 2012


BAHASA MALAYSIA
PEMAHAMAN

TAHUN 3
Satu jam


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.       Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2.       Jawab semua soalan.
3.       Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C, dan D.  Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.  Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.       Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah .dibuat.  Kemudian hitamkan jawapan yang baru
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak
Soalan 1 hingga soalan 30
Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan di bawah.

1.                   Murid-murid beratur ketika membeli makanan di ______________.

A         surau                                      C         kantin
B          bilik                                         D         dewan

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

2.                  Kucing itu sedang tidur di atas _____________.

A         meja                                      C         bangku
B          sofa                                        D         bumbung

3.         Hari kemerdekaan disambut pada setiap 31 ______________.
            A         Mei                                         C         Julai
            B          Jun                                         D         Ogos

4.         ____________ mestilah menghormati kedua-dua ibu bapa kita.
            A         Dia                                          C         Kami
            B          Kita                                         D         Kamu

5.                  Rizal dan Mukhriz berkawan baik.  _____________ selalu mengulang kaji
            pelajaran bersama-sama.

            A         Dia                                          C         Beliau
            B          Saya                                      D         Mereka

6.                  Hazirah menerima surat _____________________ kawannya.
A         dari                                         C         kepada
B          pada                                     D         daripada

7.                  Zarina amat sayang ________________ keluarganya.
A         akan                                      C         oleh
B          dari                                         D         untuk

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

 

8.                  __________________ ayah angkat kotak itu.
A         Sila                                          C         Tolong
B          Usah                                       D         Jangan

9.                  Burung-burung itu terbang lalu hinggap di ____________ pokok rambutan.

            A         luar                                         C         tepi
            B          atas                                        D         dalam


10.              Pukul ________________kah sekarang ini?

            A         bila                                         C         siapa
            B          berapa                                 D         mengapa

11.              Azizah menangis _______________ mengetahui beg duitnya hilang.
            A         dari                                         C         supaya
            B          lalu                                         D         apabila

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.
           


12.              Haris mengutip sampah itu ________________ membuangnya ke dalam
            tong sampah.

            A         dan                                        C         lalu
            B          jika                                          D         sejak

13.              ____________________ kering jatuh berguguran di halaman rumahnya.
A         Dedaun                                C         Rerama
B          Kekuda                                 D         Lelangit

14.              Pelbagai jenis ___________________ ada dijual di gerai makan Mak cik Siti.
A         batu-batan                          C         rumput-rampai
B          kuih-muih                              D         rempah-ratus

15.              Air sungai di hujung kampung itu __________________ airnya.
A         buruk                                     C         hangat
B          jernih                                      D         manis
Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.
 

16.              Rizal tidak dapat pulang ke rumah kerana hujan _________________ turun
            tidak berhenti-henti.

            A         lebat                                      C         panas
            B          sejuk                                       D         ringan


17.              Budak kecil itu ___________________ kerana terjatuh daripada basikalnya.
A         tidur                                        C         menangis
B          ketawa                                 D         termenung

18.       Azman ______________ lintang-pukang apabila dikejar anjing.
            A         berlari                                    C         melatah
            B          berjalan                                D         melompat

19.       Azhar berdiri untuk ___________________ soalan yang ditanyakan oleh           gurunya.
            A         dijawab                                C         jawapan
            B          terjawab                               D         menjawab

20.       Pak Husein seorang _____________________ ikan keli yang berjaya.
            A         ternakan                               C         menternak
            B          diternak                                D         penternak
21.       Sui Lan mendermakan bingkai _____________________ lamanya kepada       anak yatim yang rabun itu.
            A         cermin mata                       C         gambar foto
            B          cermin tingkap                   D         lampu suluh

22.       ___________________ itu sedap dimakan ketika masih hangat.
            A         Bas sekolah                          C         Bubur ayam
            B          Tali pinggang                     D         Pensel warna

Soalan 23 berdasarkan gambar di bawah.
 
                                                                                                   
23.       Datuk berjalan dengan menggunakan se_______________ tongkat.
            A         kaki                                         C         helai
            B          buah                                      D         batang

24.       Ayah membeli ____________________ kasut sukan yang baharu untuk adik.
            A         sebuah                                  C         sepasang
            B          sehelai                                   D         sebatang

25.       _______________ murid wajib memakai tanda nama dan lencana sekolah.
            A         Semua                                   C         Setiap
            B          Segala                                  D         Suku
26.       Shahrin tidak pandai bermain bola kerana dia _______________________.
            A         buta hati                               C         buta huruf
            B          otak cair                               D         kaki bangku

27.       Cuaca panas menyebabkan Ganesh berasa haus.

            Perkataan seerti bagi haus ialah
            A         lapar                                      C         selesa
            B          segar                                     D         dahaga

28.       Kalsom  rajin membaca  buku pada waktu lapang.

            Perkataan berlawan bagi  rajin ialah
            A         suka                                       C         kerap
            B          malas                                                D         bosan

29.       Pilih soalan yang sesuai bagi jawapan yang diberikan.

            Guru Besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang.

            A         Apakah hadiah yang disampaikan oleh Guru Besar kepada para                             pemenang?
            B          Di manakah Guru Besar menyampaikan hadiah kepada  para                                   pemenang?
            C         Siapakah yang menyampaikan hadiah kepada para pemenang?
            D         Bagaimanakah Guru Besar menyampaikan hadiah kepada para                              pemenang?
30.       Pilih ayat yang mengandungi tanda baca yang betul.
            A         Wah, tingginya bangunan sekolah itu?
            B          Wah, tingginya bangunan sekolah itu.
            C         Wah, tingginya bangunan sekolah itu!
            D         Wah! Tingginya bangunan sekolah itu.

Soalan 31 hingga Soalan 35
Baca dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Waktu rehat sudah bermula.  Malik dan Jamal berjalan menuju ke kantin sekolah.
Jamal                        : Eh, cuba kamu lihat budak lelaki itu!  Dia membuang                 sampah di atas lantai.  Sedangkan tong sampah                         ada di situ.
Malik              : Mari kita nasihatkan dia.
Jamal                        : Adik, mengapa kamu membuang plastik makanan                     itu di atas lantai?  Bukankah guru sentiasa                                     mengingatkan kita supaya menjaga kebersihan                 sekolah?
Adik                : Maafkan saya, abang.  Saya hendak cepat tadi.
Malik              : Sepatutnya kamu perlu menjaga kebersihan sekolah                  seperti mana kamu perlu menjaga kebersihan di                   rumah.
Adik                : Baiklah, abang.  Lain kali saya tidak akan                                         mengulangi perbuatan ini lagi.
(Dia pun mengutip sampah tersebut lalu dimasukkan        ke dalam tong sampah.)
  Terima kasih atas nasihat tadi.


            Bilakah kejadian membuang sampah itu berlaku?

            A         Sebelum waktu rehat
            B          Selepas waktu rehat
            C         Semasa rehat
            D         Semasa perhimpunan


32.       Apabila ternampak budak lelaki itu membuang sampah di atas lantai,        mereka terus

            A         menasihati budak lelaki itu.
            B          memarahi budak lelaki itu.
            C         mengutip sampah itu.
            D         melaporkan kepada guru disiplin.


33.       Apakah alasan yang diberikan oleh budak lelaki itu?

            A         Dia tidak nampak tong sampah yang berada di situ
            B          Dia hendak cepat
            C         Dia tidak sengaja membuang sampah di atas lantai.
            D         Dia ingin ke bilik guru

34.       Pernyataan berikut benar tentang petikan kecuali

            A         mereka dalam perjalanan menuju ke kantin sekolah.
            B          guru sentiasa mengingatkan supaya menjaga kebersihan.
            C         budak lelaki itu marah apabila ditegur oleh mereka.
            D         Malik dan Jamal ialah rakan sekelas.

35.       Perkataan menjaga dalam petikan bermaksud

            A         memelihara
            B          membersih
            C         menghargai
            D         menyayangi

Soalan 36 hingga Soalan 40

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.


Bersukan merupakan satu aktiviti yang sihat.  Aktiviti sukan perlu dilakukan untuk mencergaskan tubuh badan dan melahirkan minda yang cerdas.  Aktiviti bersukan dapat membantu perjalanan darah menjadi lancar mengalir ke seluruh tubuh.  Bahkan, oksigen dalam darah juga boleh bergerak ke otak  dengan baik.
            Kita digalakkan bersenam sebanyak tiga kali seminggu.  Antara aktiviti sukan yang paling mudah dilakukan ialah berlari.  Lakukan larian perlahan selama 30 minit setiap tiga kali seminggu.  Hal ini dapat menghindarkan kita daripada sebarang penyakit berbahaya.
            Selain itu, berbasikal dan bermain badminton juga dapat mengeluarkan peluh.  Aktiviti ini boleh dilakukan bersama-sama dengan keluarga.  Di samping dapat menyihatkan tubuh badan, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.
            Mereka yang mengisi masa lapang dengan bersukan ialah mereka yang bijak.  Selain dapat menghindarkan diri daripada perkara yang tidak berfaedah, kehidupan kita juga akan lebih bermakna dengan tubuh badan yang sihat. 
Orang dahulu ke sekolah dengan berjalan kaki atau berbasikal.  Sekarang, anak-anak ke sekolah dengan menaiki kenderaan seperti motosikal, kereta, atau bas.  Justeru, aktiviti senaman perlu dilakukan untuk memastikan badan kita sentiasa sihat dan cergas.  Badan sihat minda cerdas.
 
36.       Apakah aktiviti sukan yang paling mudah dilakukan?

            A         Berenang
            B          Memanah
            C         Berlari perlahan
            D         Melontar peluru


37.       Mengapakah aktiviti  sukan perlu dilakukan?

            A         Melemahkan tubuh badan
            B          Menguatkan otot-otot badan
            C         Mengeratkan hubungan kekeluargaan
            D         Mencergaskan tubuh badan dan melahirkan minda yang cerdas38.       Berapa kalikah dalam seminggu kita digalakkan bersenam?

            A         Sekali seminggu
            B          Dua kali seminggu
            C         Tiga kali seminggu
            D         Empat kali seminggu


39.       Pilih pernyataan yang tidak benar berdasarkan petikan

            A         Bersukan dapat menghindarkan kita daripada dihidapi penyakit.
            B          Bersukan dapat menyihatkan tubuh badan.
            C         Bersukan dapat mengisi masa lapang.
            D         Bersukan melemahkan tubuh badan.


40.       Perkataan mengeratkan dalam petikan bermaksud

            A         melupakan
            B          merapatkan
            C         menjatuhkan
            D         merenggangkan
KERTAS SOALAN TAMAT

Bil
Item Soalan
Bilangan soalan
No soalan
1
Kata Nama Am
2
1 – 2
2
Kata Nama Khas
1
3
3
Kata Ganti Nama Diri
2
4 – 5
4
Kata Sendi
2
6 – 7
5
Kata Perintah
1
8
6
Kata Arah
1
9
7
Kata Tanya
1
10
8
Kata Hubung
2
11 – 12
9
Kata Ganda
2
13 – 14
10
Kata Adjektif
2
15 – 16
11
Kata Kerja
2
17 – 18
12
Kata berimbuhan
2
19 – 20
13
Kata majmuk
2
21 – 22
14
Penjodoh bilangan
2
23 – 24
15
Kata bilangan
1
25
16
Simpulan Bahasa
1
26
17
Sinonim / seerti
1
27
18
Antonim / berlawan
1
28
19
Ayat Tanya
1
29
20
Tanda baca
1
30

Pemahaman


21
Dialog : Sekolahku Rumahku
5
31 - 35
22
Petikan: Mari Bersukan
5
36 - 40  < Belum di edit mengikut taksonomi bloom>

5 comments: